neděle 6. září 2015

Poslední hodina

Podíval se na hodinky. 
Ještě má hodinu, než tam bude. 
A najednou byla ta hodina pryč. 
Vůbec si nemohl uvědomit, co celou tu dobu dělal. 
A v tom uviděl tu hrozivou podobnost. 
Vystoupil z autobusu a rozhodl se, že musí něco změnit, aby těch příštích padesát let nedopadlo stejně, jako tahle poslední hodina.